BAISOGALOS DVARAS

Baisogalos dvaras yra vienas iš nuo seno Lietuvos didžiajam kunigaikščiui priklausiusių dvarų. 1754 m. Abiejų Tautų Respublikos karalius Augustas III (1733-1763) Baisogalos dvarą pavedė valdyti Steponui Koseckiui. Tačiau jau 1769 m. karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764-1795) dvarą atidavė savo giminaičiams Andriui ir Teresei Poniatovskiams. Šie dvarą valdė neilgai ir 1782 m. jo valdymą perdavė Petrui Zarankai. 1822 m. Baisogalos dvaras buvo valdomas grafų Eustachijaus ir Antano Chropovickių, o nuo 1830 m. perėjo Juozapo Komaro nuosavybėn. J. Komaras gyveno Raguvėlėje ir tik retkarčiais pasirodydavo Baisogaloje. Sūnus Vladislovas nuo 1846 m. jau nuolatos gyveno Baisogaloje. Jis buvo pavyzdingas ūkininkas, valdė tūkstančius hektarų žemės. Tačiau turtingi ir garsūs dvarininkai Komarai neturėjo kilmės titulo.

 

 

Kviečiame jungtis į kapamatyti.lt grupes:
kapamatyti Lietuva
kapamatyti Lenkija
kapamatyti Latvija
Turizmo paslaugos ir pramogos

Po tėvo mirties nuo 1896 m. Baisogalą su visais palilvarkais paveldėjo sūnus Vladislovas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1922 m. Seimas išleido žemės reformos įstatymą, pagal kurį Baisogalos dvare V. Komarui buvo palikta tik įstatyminė žemės norma – 80 ha. Netrukus Žemės ūkio ministerija, įvertindama V. Komaro sugebėjimą gerai ūkininkauti, Baisogalos ūkį priskyrė prie pavyzdinių ir, prijungus jam gretimus palilvarkus (Jadvimpolio, Marilino ir Užupio), suformavo stambų žemės masyvą. Komarų dinastija tęsėsi iki pat 1940 m. Lietuvos aneksijos. Tų metų vasarą Vladas Komaras buvo areštuotas, kalintas ir mirė 1941 m. Karlage, Karagandos srityje. Jo dvare buvo įkurtas tarybinis ūkis, vėliau patalpose buvo karo lauko ligoninė. Karui pasibaigus, vėl atkurtas Baisogalos tarybinis ūkis, o rūmuose įsikūrė septynmetė mokykla (nuo 1948 m. vidurinė). Dalyje patalpų vis dar veikė tarybinio ūkio kontora. 1951 m. mokykla buvo iškelta, o 1952 m. dvare įsikuria Gyvulininkystės mokslinio tyrimo institutas (šiuo metu vadinamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas).
Iki šių dienų išlikę puošnūs, vėlyvojo klasicizmo stiliaus (ampyro) dvaro rūmai, pastatyti XIX a. viduryje, šulinys, arklidės, ratinė, virtuvė, sandėlis, dvaro malūnas (iš viso 19 dvaro sodybos elementų). Įspūdingas dvaro parkas – su daug neįprastų medžių, keliais tvenkiniais, kuriuose plaukioja gulbės.

Baisogalos dvaras žemėlapyje

Parengta pagal kvr.kpd.lt

Taip pat skaitykite:

Vieta, kur buvo rasta vienintelė Alytaus rajono mumija
Alytaus tvirtovės fortai
Zyplių dvaras
Įspūdžiai iš Sofijos
Akmenų rūžos pažintinis takas
Pakruojo rajono lankytinos vietos

Baisogalos dvaro rūmai


Baisogalos dvaro arklidė


Oranžerija


Svirnas


Ledainė


Namas


Pirmas tvartas


Kumetynas


Vėjo malūnas


Pirmas kluonas


Antras kluonas


Spirito valykla


Antras tvartas


Karvidė


Garažas


Kalvė


Šulinys


Sandėlis


Bookmark the permalink.

Comments are closed.