PO MARIJAMPOLĖS RAJONO PILIAKALNIUS II

Tęsiame Marijampolės piliakalnių lankymą. Pirmą dalį skaitykite čia.
 

Kadangi Piliakalnių piliakalnis buvo nepakeliui kitiems, nusprendėme pirmiausia važiuoti prie jo. Pakeliui radome rašytojo V. Pietario gimtosios sodybos klėtį.

Toliau žvyrkeliu kasamės iki piliakalnio. Privažiuojame apleistą seną sodybą. Už jos randame nediduką piliakalnį. Žolė aplink nepjauta, vasarą būtų sunku prasibrauti, nors pats piliakalnis aptvarkytas – medžiai apgenėti, betoninis stulpas su lentele vis dar geros būklės.

Vaizdas nuo piliakalnio

Pakeliui nusprendėme aplankyti Šunskų įžymybes – Tomo Ferdinando Žilinsko kapą ir Šunskų bažnyčią.
Pervažiavę Marijampolę, patraukiame link likusių piliakalnių. Važiuodami pamatome Padovinio piliakalnį. Nuo kelio neatrodo labai didelis. Priėję arčiau, suprantame, kad klydome. Bandome kopti. Šlaitai nėra labai statūs, įlipame gana lengvai.
 

Per kelią ant kalniuko gražiai sutvarkyti Pirmojo pasaulinio karo karių kapai.

Toliau – Varnupių piliakalnis. Ant jo vienintelio įrengti laiptai, aplinka sutvarkyta. Netoli piliakalnio stovi mitologinis akmuo. Nusprendžiame per arimus link jo nesibrauti.

 

Privažiuojame Daukšių kaimą ir jo bažnyčią iš plytų ir akmenų.

Tuoj už kaimo – Amalvo ežero apžvalgos aikštelė.

Privažiuojame Šakališkių piliakalnį. Piliakalnis stūkso pamiškėje, Yglės dešiniajame krante. Šlaitai gana statūs, todėl įlipti nėra lengva užduotis, tačiau vaizdai atperka vargą.

Privažiuojame Riečius. Pamatome nuorodą į Riečių dvarą, pasukame, tačiau pasitinka užrašas Privati valda. Apsisukę toliau važiuojame link piliakalnio. Privažiavę nuorodą sustojame, piliakalnis matosi tolumoje, už pusės kilometro. Jį pasiekiame eidami per užšalusią pelkę. Piliakalnis nėra status, užlipti lengva. Kitoje piliakalnio pusėje pamatome keliuką, taigi iš kitos pusės prie jo galima privažiuoti ir arčiau.

Pridedame maršruto žemėlapį: MARŠRUTO ŽEMĖLAPIS. Neturint tikslo aplankyti visus piliakalnius, galima maršrutą skelti į dvi dalis. Artimiausias įdomias nelankytas vietas pažymėjome raudona spalva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.