ZYPLIŲ DVARAS

 Iki mūsų dienų išlikusi dvaro sodyba susiformavo XIX a. vid. – XX a. pr. Reprezentacinis sektorius susiformavo XIX a. vid. Jį sudaro rūmai, dvi oficinos ir virtuvė.  Žaliuoja mišraus tipo parkas, tai vienas didžiausių parkų Lietuvoje.

XIX a. pr. Lukšių miestelis ir Zyplių dvaras priklausė kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui, paskutinio Lenkijos ir Lietuvos karaliaus brolio sūnui, aktyviai dalyvavusiam Napoleono Bonaparto karuose. Šias žemes jis gavo už karinius nuopelnus, kaip ir Prancūzijos imperijos maršalo laipsnį. 1813 m. jam žuvus, turtai atiteko seseriai Teresei Tiškevičienei. Tačiau T.Tiškevičienė gyveno Paryžiuje ir paveldėtose valdose nesilankė. Teresė Tiškevičienė Zyplių valdas pardavė Polocko gubernijos dvarininkui Jonui Bartkovskiui.

Zyplių dvaras žemėlapyje

Kviečiame jungtis į kapamatyti.lt grupes:
kapamatyti Lietuva
kapamatyti Lenkija
kapamatyti Latvija
Turizmo paslaugos ir pramogos

Jonas Bartkovskis gaudavęs pelno iš prekybos mediena, buvo gana dosnus. Kunigas ir rašytojas Antanas Tatarė įkalbino dvarininką skirti lėšų ir įsteigti pradinę mokyklą. 1864 – 1866 m. šioje mokykloje mokėsi Jonas Basanavičius.
Jonui Bartkovskiui mirus, dvaras atiteko podukrai Joanai Volfersaitei-Kučinskienei, kuri dvare negyveno ir į dvarą buvo atvykusi tik du kartus (statant ir šventinant bažnyčią). Vėliau Zypliai atiteko Liudvikai Ostrovskienei, Naujuosius Zyplius pardavusiai grafui Tomui Potockiui.
Zyplių dvarą 1891 – 1901 m. iš pagrindų pertvarkė grafas Tomas Potockis (1860 – 1912).Vienaaukščiams rūmams pristatė dviaukščius korpusus, sukūrė vakarinę parko dalį, jį išplėtė. Parke buvo įrengtos alėjos, įkurta oranžerija, fazanų voljeras, žydėjo gėlynai, tryško fontanai, buvo iškasti tvenkiniai. Po XIX a. pab. Įvykusio gaisro vietoje medinių pastatų atstatyti nauji ūkiniai mūriniai pastatai.
Grafas stengėsi dalyvauti valsčiaus gyvenime, padėti žmonėms. Suorganizavo ūkininkų ratelį, priklausė „Žiburio“ ir „Žagarės“ draugijoms, rėmė prieglaudos namus, padėjo rengti lietuviškus vakarus. Išmoko lietuvių kalbą, skaitė „Šaltinį“. Tokių pat pažiūrų buvo ir jo šeima. 1907 m. Zyplių dvare prie pirmojo lietuviško vakaro surengimo prisidėjo grafienė Potockienė, buvo vaidinama komedija „Vaito piršlybos“. Dainavo choras, buvo skaitomos Maironio eilės, vyko šokiai ir žaidimai. Grafo dėka Vincas Grybas (1890 – 1941) – vienas žymiausių XX a. skulptorių pasirinko menininko kelią: T.Potockis jį išsiuntė į Varšuvą pas gimines, kur Vincas Grybas mokėsi gimnazijoje, įstojo į dailės mokyklą.

Taip pat skaitykite:
Buktos gamtinis pažintinis takas
Po Veisiejų regioninį parką II
Įspūdžiai iš Sofijos
Gulbiniškių raketinė bazė
Asvejos regioninio parko lankytinos vietos

1912 m. grafui staiga mirus, Zyplių dvarą iki Pirmojo pasaulinio karo valdė jo žmona.
1919 m. iš Seinų į Zyplių dvarą buvo perkelta kunigų seminarija, kurią iškėlus į Gižus, čia atidaryta dvimetė žemės ūkio mokykla.
Antrojo pasaulinio karo metu Zypliuose veikė ligoninė, vėliau – kolūkio kontora, apylinkės vykdomasis komitetas.
Lukšių miestelio seniūno Vido Cikanos rūpesčiu 2002 m. pradėti dvaro tvarkymo ir atstatymo darbai. 2012 m. atidaryti restauruoti dvaro rūmai.  2014 m. buvusioje dvaro vežiminėje įsikūrė Zanavykų muziejus. Šiuo metu dvare eksponuojama daug meno dirbinių: paveikslų, rankdarbių, medžio, akmens skulptūrų, keramikos, kalvystės, stiklo dirbinių, vyksta koncertai, spektakliai, plenerai, stovyklos.

Parengta pagal kpd.lt


Bookmark the permalink.

Comments are closed.